VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kallelse till årsmöte 2020

Härmed kallas ni till årsmöte för Säterbygdens VA samfällighetsförening.

På mötet:
Sedvanliga årsmöteshandlingar, val av ordförande och ledamöter till styrelsen,
information om drift och underhåll.
Mötet öppnas kl. 18, vi börjar med kaffe och kaka kl. 17.30.

NÄR:     Torsdag den 5:e Mars
   TID:   Kl:18.00 (Fika från 17.30)
PLATS:   Stöpenskolans matsal

Frågor av större karaktär mailas till styrelsen senast den 28 februari för beredning till.
info@vabis.se

Väl mött!
/Styrelsen för Säterbygdens VA samfällighetsförening