VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas ni till årsmöte för Säterbygdens VA samfällighetsförening.

På mötet:
Sedvanliga årsmöteshandlingar, stadgeenliga val till styrelsen,
information om drift och underhåll.

På grund av rådande omständigheter kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda fika och vi ber er att endast närvara med en representant per hushåll för att undvika trängsel.

NÄR:     Torsdag den 21:e oktober
TID:   Kl:18.00
PLATS:   Stöpenskolans matsal

Frågor av större karaktär eller motioner mailas till styrelsen senast den 10:e oktober för beredning till.
info@vabis.se

Väl mött!
/Styrelsen för Säterbygdens VA samfällighetsförening