VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas ni till årsmöte för Säterbygdens VA samfällighetsförening.

På mötet:
Sedvanliga årsmöteshandlingar, stadgeenliga val till styrelsen,
information om drift och underhåll.

Restriktionerna i samhället är släppta men vi uppmanar ändå till försiktighet
och ber er hålla avständ och inte sätta er för tätt.

Vi bjuder på "pandemianpassat" fika.

NÄR:     Tisdag den 5:e april
TID:   Kl:18.00 (fika från 17:45)
PLATS:   Stöpenskolans matsal

Frågor av större karaktär eller motioner mailas till styrelsen senast den 27:e mars 2022 för beredning till.
info@vabis.se

Väl mött!
/Styrelsen för Säterbygdens VA samfällighetsförening