VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kontroll av avloppspump - avloppsanläggning

KORREKT INSTALLERAD AVLOPPSSTATION.

 1. Om du har 2 säkringar, 1 för pump och 1 för larm/manöver, bryt/skruva ur säkringen för pumpen.
 2. Spola vatten i avloppet och vänta tills larmet blinkar.
 3. Aktivera/skruva i säkringen för pumpen.
 4. Efter ett tag släcks larmet och pumpen går c:a 1-2 minuter och stannar sedan.
 5. Öppna brunnslocket, lyft upp isolerlocket med en kratta eller dylikt. Kontrollera så det inte står vatten över pumpen och att den har stannat. Tryck sedan ner isolerlocket så långt att det ligger emot utloppsröret.
isolerskiva.png
Du vet nu att pump-larm fungerar och att frostsäkring är korrekt!

FELAKTIGT INSTALLERAD AVLOPPSSTATION.

 1. Om du bara har 1 säkring för avloppspump, bryt/skruva ur säkringen för pump.
 2. Öppna brunnslocket och lyft upp isolerlocket med en kratta eller dylikt.
 3. Spola vatten i avloppet tills det syns vatten vid pumptoppen.
 4. Aktivera/skruva i säkringen för pumpen.
 5. Larmet ska då blinka och pumpen startar.
 6. Efter ett tag släcks larmet och pumpen går c:a 1-2 minuter, sedan stannar den.
 7. Kolla så att det inte står vatten över pumpen och att den har stannat. Tryck sedan ner isolerlocket så det ligger emot utloppsröret.
 8. Kontakta elinstallatören som har utfört installationen av er avloppstation och reklamera arbetet.
  Anslutning av pump/styrlåda SKA utföras med 5 ledare och SKA anslutas med 2 st separata 10A tröga säkringar.
  (Det rekommenderas att anläggningen INTE kopplas in på husets jordfelsbrytare)
När du gjort detta, vet du att pump-larm fungerar och frostsäkring är korrekt!

ALLTJÄNST I LIDKÖPING AB

telefon:0702 25 83 69
www.alltjänst-lidköping.se