img392.jpg


Uppgifter för installationen

Nedan följer en enkel beskrivning över hur ni går tillväga.

Beställning av utsättning/markering (vid behov)
I områden där Skövde Stadsnät ännu ej anlagt avlämningspunkter kommer vi markera den i samband med anläggandet. Har Skövde Stadsnät däremot redan anlagt avlämningspunkt i er tomtgräns ber vi er skicka ett mail för beställning av utsättning/markering av avlämningspunkt. Skicka till stadsnat@skovde.se I ämnesraden skriver ni "Utsättning samt er adress" (ex. Utsättning, Fredsgatan 4) så kommer vi ut och markerar den inom 10 arbetsdagar.

Beställning av kanalisation för tomtmark
Kanalisation kommer levereras ut för hela projektet och finns då att hämta på upplagsplats. Kontakta den som är lokal kontaktperson för området om du är osäker på var materialet finns uppställt. Om något är oklart är du naturligtvis även välkommen att kontakta Skövde Stadsnät på stadsnat@skovde.se

Klarrapport
När er kanalisation är klar behöver vi ytterligare ett mail från er så vi vet att det finns möjlighet att blåsa in fibern. Skicka ett mail till stadsnat@skovde.se I ämnesraden skriver ni "Klar kanalisation samt adress". När vi fått detta lägger vi ut uppdraget på tekniker som återkopplar till er med en tidsbokning för inblåsning av fiberkabeln samt slutinstallation.

Ändutrustning
Den ändutrustning som Skövde Stadsnät installerar har måtten 140*220*28mm (B*H*D) och måste ha elförsörjning från ett vanligt vägguttag.

Spara gärna detta dokument tills installationen är helt klar!

Med vänliga hälsningar
Skövde Stadsnät