VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas ni till årsmöte för
Säterbygdens VA samfällighetsförenings verksamhetsår
2022

På mötet:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, stadgeenliga val samt information om drift och underhåll.

Vi bjuder på fika

NÄR:   Tisdag den 28.e Mars
TID:    Kl 18:00 (Fika från 17:45)
PLATS:  Stöpenskolans matsal

Frågor av större karaktär eller motioner mailas till styrelsen senast den 17:e mars för beredning.
info@vabis.se
Kolla gärna in vår hemsida www.vabis.se

Väl mött!
/Styrelesn för Säterbygdens VA samfällighetsförening