VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kallelse till årsmöte 2024

Härmed kallas ni till årsmöte för
Säterbygdens VA samfällighetsförenings verksamhetsår
2023


På mötet:


Sedvanliga årsmötesförhandlingar, stadgeenliga val samt information om drift och underhåll.NÄR: Torsdag 14/3
TID: kl:18.00
PLATS: Stöpenskolans matsal

Frågor av större karaktär eller motioner mailas till styrelsen senast den 29:e februari för beredning.

kfs.waage@gmail.com

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Varmt välkomna!
/Styrelsen för Säterbygdens VA samfällighetsförening