VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kontakt och felsökning

-En guide till vad man gör när något är fel med ditt VA system

När pumpen larmar eller är i behov av service
  1. Kolla säkringarna och elen till systemet.
  2. Kolla här först också
  3. Dra upp avloppspumpen och felsök den.

Löser ni det inte på egen hand - Lugn! Det finns service att kontakta.

Kontakta

Alltjänst Lidköping AB
tel: 0702 25 83 69
www.alltjänst-lidköping.se

Du kan också ringa till vår installatör under garantitiden (avloppspump 1 år)

Klas Wilsson 0703713198

Han kan i mån av tid lösa ditt problem eftersom det är han som installerat systemet.
Fel på pumpen får dock Alltjänst-Lidköping ta hand om.

Har ni problem med VA systemet så vill vi att ni även informerar styrelsen om detta.
Dock är det inte vi som gör någon service eller besitter den kompetensen som krävs.
Service som görs på egen anläggning betalas av fastighetsägaren själv.

Vi tillhandahåller dock reservpump vid behov tills fastighetsägarens egen är servad eller ersatt.
Föreningen har också ställning för lyftning av pump och lite andra grejer. Kontakta Tomas Fors tel 0702-18 58 63 om detta.