VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Vid driftstörning på avloppspump
Information

Efter att bytet till nya kretskortet Rev G med överbelastningsskydd till våra avloppspumpar har blivit genomfört, har en driftstörning inträffat på några av våra anläggningar. Det inbyggda överbelastningsskyddet har löst ut och anläggningen larmat.

De nya kretskorten är försedda med en felindikeringsfunktion i form av en blinkande lysdiod på kretskortets övre vänstra sida. Denna indikering blinkar ett antal gånger i tät följd sedan åtföljd av en kort paus för att sedan börja blinka igen osv. Antalet blinkningar talar om vilken typ av fel det är , detta är angivet på instruktionen som medföljde de nya kretskorten under rubriken

” Hantering av larm ”

exempelvis
7 blinkningar = högströms-larm
6 blinkningar = högnivå-larm.

Har flera larm löst ut, t.ex. högströms-larm och högnivå-larm kommer lysdioden att blinka 7 korta blink, kort paus, sedan 6 korta blink, kort paus. Denna sekvens upprepas. (se punkt 7 på bilden nedan)

Åtgärd
Då vi inte kunnat utröna vad larmet berodde på togs kontakt med leverantören som rådde oss att först konstatera vilken typ av larm som var aktuellt.

Om driftstoppet berodde på hög ström så var rådet
  1. att ta loss CEE kontaktdonet (den stora röda kontakten) på apparatlådans front
  2. sedan trycka in larmåterställningsknappen på apparatlådans översida i minst fem sekunder ,
  3. sedan att återställa kontaktdonet igen.
Då bör pumpen starta.
Observera att den externa larmlampan kan fortsätta att blinka på grund av att det är en hög nivå i tanken.

När nivån åter är normal kommer larmlampan att slockna.

I dom fall denna driftstörning har uppträtt har denna åtgärd varit tillräcklig.

bruksanvisning från SKT (pdf-fil)


Utdrag från manual för apparatlåda revision G från SKT:s bruksanvisning

Hantering av larm.

Ett larm indikerar när pumpen hamnar utanför sitt arbetsområde vad gäller ström-, spänning-, vatten- eller gångtidsnivåer.

Indikeringen sker med lysdioder samt att de olika larmutgångarna aktiveras/deaktiveras för externt tillkopplade larm-indikatorer.

Vissa larm återställer sig själva om nya mätningar av de överstigna gränserna visar att man är tillbaka inom arbetsområdet för pumpen, medan andra larm stoppar pumpen och hindrar den från att starta igen innan en manuell återställning gjorts.

Oavsett om kontrollkortet återställer sig själv eller inte så kan en återställning alltid göras manuellt med test-knappen.

Kontakta serviceavdelningen på Skandinavisk Kummunalteknik AB för vägledning om något av larmen inträffar.

larmkod
antal blinkningar i följd
larmbeskrivningkonsekvens
pumpen stoppassjälvklarerande
2lågströms-larmjanej
3lång körtids-larmnejnej
4högspännings-larmjaja
5lågspännings-larmjaja
6högnivå-larmnejja
7högströmshändelse
och
högströms-larm
Pumpen stoppas.
Efter två misslyckade omstartsförsök måste man manuellt klarera larmet.
8---
9sensors-larmnejnej
pumplarm-instruktion.jpg