VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Lägesrapport mars 2019

Stamledningen är nu så gott som färdig och fastigheterna har nu kopplat på sig till systemet. Grävningen av stammen har rullat på bra och inga större komplikationer har skett. Fiber kommer att komma under 2019. Ni kommer att kallas till ett möte där vi enbart behandlar frågor som rör fiber. Till det mötet kommer också representanter från Skövde nät att berättar mer om både blåsning och olika alternativ.

Fakturainformation:
Skövde nät kommer att fakturera respektive fastighet 12000:- kr.
Samfälligheten avvaktar tills vår entreprenör har fakturerat oss efter färdigt arbete.
Vi planerar att läsa av vattenmätarna runt midsommar och fortsättningsvis fakturera er två gånger per år.

Checklista för ditt resterande arbete på egna tomten
Vi har inte påbörjat arbetet med fjärravläsningen av VA-systemet, styrelsen kommer att gå en utbildning i hur det fungerar samt installera mjukvaran för detta på en dator. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan då detta är gjort.