VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Inga sopor i avloppet

I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. Vad spolar du ner?

Exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet
Inget hushållspapper i avloppet. Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort for att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därfpr lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Vid en undersökning svarade 24 % att de brukar spola ner hushållspapper.

Tamponger och tops.
Tamponger och tops fastnar lätt i avloppsrören/kvarnen och skapar stopp. En snabb titt i avloppsreningsverkets rensgaller som fångar upp skräp, visar att tamponger och tops är bland våra vanligaste nedspolningar.

Snus innehåller tungmetaller.
Snus och cigaretter innehåller kadmium som när det spolas ner går rakt genom avloppsreningsverket och hamnar i vår natur. Undersökningar visar att 16 % felaktigt tror att snus är okej att spola ner i avloppet.

Matfett orsakar stopp i avloppet.
Spola inte ner matfett från matlagningen i vasken, det orsakar stopp i ledningarna när det kyls ner och stelnar. Hela 45 % av de tillfrågade i en undersökning svarar att de spolar ner fett i avloppet.
Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng detta i soporna istället

Spola toaletten, kasta skräpet i soptunnan istället
Om du skaffar en papperskorg i badrummet och slänger skräpet där istället for att spola ner det i toaletten får vi ett renare vatten. Har du soptunnan nära till hands är det lättare för dig att göra dig av med skräpet på rätt sätt. Ofta kanske det bara handlar om att bryta en vana.

Hår och textilier
Hår som hamnar i avloppet har en tendens att tova ihop sig och orsaka stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.

Färg och penslar
Skölj inte penslar under rinnande vatten. Torka istället av dem med papper och rengör i vatten som du lämnar in på närmaste miljöstation.
Överblivna kemikalier, färger, lacker, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnar du som farligt avfall på miljöstation.