VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Verksamhetsberättelse 2018

Vabis styrelse har under 2018 bytt namn och format. Från att ha varit en förening har en samfällighet nu bildats och Vabis har bytt namn till Säterbygdens VA samfällighetsförening. Styrelsen är dock densamma och vår hemsida kommer fortfarande heta vabis.se

Under året som varit har vi kommit väldigt långt. Stammen är så gott som färdig och de flesta har nu fått vatten och avlopp in på egen tomt. Detta känns väldigt positivt. Grävningen har gått bra och vi har inte stött på några större hinder vilket vi alla kan glädjas över.

Under året som varit har styrelsen haft möten fem gånger per månad då detta år varit rätt hektiskt med grävning och löpande arbeten. Deltagandet på mötena har varit hög och de i styrelsen har verkligen tagit sitt ansvar och försökt göra det bästa vi kunnat för vår samfällighet. Styrelsen har också under sommaren varit delaktiga vid grävningen där vi fotat, fört dagbok och kontinuerligt stämt av med entreprenören hur arbetet fungerat. Många timmar har spenderats i skogen utmed stamledningen. Vi känner att vi har kommit långt, vi ser även mängden arbete som återstår.

Vi bör ge en eloge till våra entreprenörer som visat sig vara allkonstnärer och hjälpt oss och påvisat flexibilitet då de jobbat på och inte låtit det dröja. De har också försökt att vara tillmötesgående och lyhörda på respektive fastighetsägares önskemål.

Vår kassör har gjort ett bra jobb med faktureringen och vi har kunnat hålla efter och sköta det ekonomiska ansvar som styrelsen haft. Förhoppningsvis har vi fakturerat er färdigt för denna gång, men som ni säkert förstår vet vi det helt säkert först då allt är klart.

Vi är inte långt ifrån att kunna konstatera att vi fått till en av de billigaste samfälligheterna i hela Sverige.

Nästa steg är fiber.

Vi fortsätter jobba på för samfällighetens bästa!

Styrelsen

Frida WaageIda EliassonJohan Andersson
Anders BerglöwDaniel WästeforsTomas Fors
Senja WillmanKenneth Brandqvist