VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Filer med presentationsmaterial från olika träffar.


Kurs Skövde fiber 26 nov (PowerPoint)
Projektstöd till bredband_rev (pdf)
Fiberföreningsmöte Skövde 2014-10-21 presentation VGR (pdf)
PP- 12 6 fiberföreningar 141001 (PowerPoint)
Utbildning Robusta nät (PowerPoint)
bredband_landsbydg[1] (pdf)
NLF - fibermöte 3 juni 2014 - ALLA (PowerPoint)