VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Mötesprotokoll mm.

Kallelse till årsmöte 2020
Bokslut 2020
Dagordning 2020
Revisionsberättelse 2020
Årsmötesprotokoll 2020

Årsmöteshandlingar 2019
Dagordning Årsmöte 2019
Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019
Dagordning årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Protokoll 2014-02-23
Protokoll 2014-01-26