VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Mötesprotokoll mm.

Årsmöteshandlingar 2019

Dagordning Årsmöte 2019
Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019
Dagordning årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Protokoll 2014-02-23
Protokoll 2014-01-26