VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Kontakt och felsökning

-En guide till vad man gör när något är fel med ditt VA system

När pumpen larmar eller är i behov av service
  1. Kolla säkringarna och elen till systemet.
  2. Kolla på den här pdf-filen också
  3. Dra upp avloppspumpen och felsök den.

Löser ni det inte på egen hand - Lugn! Det finns service att kontakta.

Vi önskar att ni ringer till vår installatör under garantitiden (avloppspump 1 år)

Klas Wilson 0703713198
Detta så att han i första hand får möjlighet att lösa ditt problem eftersom det är han som installerat systemet.

Har ni problem med VA systemet så vill vi att ni även informerar styrelsen om detta, dock är det inte vi som gör någon service eller besitter den kompetensen som krävs. Service som görs på egen anläggning betalas också av fastighetsägaren själv. Detta är inget som styrelsen och samfälligheten står för. Vi tillhandahåller dock reservpump vid behov tills fastighetsägarens egna är servad eller ersatt.