VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Om Avloppssystemet

kontakt och felsökning (om pumpen larmar)

Vad får jag inte spola ned i avloppet
Kontroll av installation av avloppspump
Skötselanvisning för avloppspump
checklista för installationen av avloppet
Info från Skandinavisk Kommunalteknik AB
Bildspel om avloppssystemet

Externa länkar

Att göra innan man felanmäler.pdf
Service och skötsel.pdf