VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Om Avloppssystemet

Hjälp till nya kretskortet till avloppspumpen
kontakt och felsökning (om pumpen larmar)
felanmälan vid pumpfel

Vad får jag inte spola ned i avloppet
Kontroll av installation av avloppspump
Skötselanvisning för avloppspump
checklista för installationen av avloppet
Info från Skandinavisk Kommunalteknik AB
Bildspel om avloppssystemet

Externa länkar

Att göra innan man felanmäler.pdf
Service och skötsel.pdf