PATH

Dokument

 AVLOPP    FIBER    MÖTESPROTOKOLL    LÄGESRAPPORTER    ANSLUTA till VA 
2024
Dagordning Årsmöte 2024
Kallelse till årsmöte 2024
Bokslut 2023
revisionsberättelse 2024
protokoll 2024

2023
Kallelse till årsmöte 2023
Bokslut 2022
Protokoll 2023
Hjälp till nya kretskortet till avloppspumpen

2022
Kallelse till årsmöte 2022
Bokslut 2021
Protokoll 2022

2021
Kallelse till årsmöte 2021
Bokslut 2020

2020
Kallelse till årsmöte 2020
Dagordning 2020
Bokslut 2019
Revisionsberättelse 2019
verksamhetsberättelse 2019
Mötesprotokoll

2019
arbetsdagar 2019
Kallelse årsmöte 2019
Installation – fiber
Arbetsdagar 2019
skövde stadsnät – singelanslutning

preliminär dagordning till Årsmöte 2019
dagordning årsmöte 2019
verksamhetsberättelse 2018
revisionsberättelse 2018
bokslut 2018
protokoll årsmöte 2019

kontakt och felsökning
felanmälan vid pumpfel
Personuppgifter
Vad får jag spola ned?
Kontrollera ditt avlopp

2018
Styrelsens lägesrapport november 2018
Skötselanvisning för avloppspump
Lägesrapport 2018
Dina uppgifter på tomten
Kallelse till medlemsmöte
checklista för installation av avlopp (pdf)
Information från Skandinavisk Kommunalteknik AB
bildspel från Skandinavisk Kommunalteknik AB
Styrelsen informerar om arbetet 2018

2017
Information om arbetet 2017
dagordning årsmöte 2017

2016
Verksamhetsberättelse 2016
Checklista för fastighetsägare
Samfällighetsbildande
Ekonomi
Information om fiber