PATH

Aktuellt

Vill du anmäla ditt intresse eller har du kanske frågor och funderingar,
tveka inte! Skicka ett mail till
mailadress

2024-03-14 Årsmöte
Dagordning årsmöte 2024
Kallelse till årsmöte 2024
Bokslut 2023
revisionsberättelse 2024
protokoll 2024

2023-03-28 Årsmöte
Kallelse till årsmöte 2023
Bokslut 2022
Protokoll 2023
Hjälp till nya kretskortet till avloppspumpen

2022-04-05 Årsmöte
Kallelse till årsmöte 2022
Bokslut 2021
Protokoll 2022

2021-10-21 Årsmöte
Kallelse till årsmöte 2021
bokslut 2021

2020-03-05 Årsmöte
Kallelse till årsmöte 2020
Bokslut 2020
Dagordning 2020
Revisionsberättelse 2020
Mötesprotokoll 2020

2019-03-30
Årsmötesbokslut 2019
verksamhetsberättelse 2019

2019-03-21
Arbetsdagar 2019
skövde stadsnät – singelanslutning

2019-03-15
dagordning årsmöte 2019
verksamhetsberättelse 2018
revisionsberättelse 2018
bokslut 2018
protokoll årsmöte 2019
kontakt och felsökning

2019-03-10
preliminär dagordning till Årsmöte 2019

2019-02-26
Kallelse till årsmöte 2019

2018-11-19
Styrelsens lägesrapport november 2018

2018-11-16
Skötselanvisning för avloppspump

2018-10-06
kallelse till medlemsmöte 18 okt 2018.
Lägesrapport 2018.
Dina uppgifter på tomten.

2018-09-21
Senaste nytt från styrelsen.

2018-06-05
checklista för installation av avlopp.

2018-05-29
Info från Skandinavisk kommunalteknik AB

2018-05-21
Fiberfrågor styrelsen inte kan svara på hänvisas till Kenneth Nilsson. Mail föredras !
getfiber
texten på bilden från informationen vi fick från Skövde Stadsnät berör inte oss. Vi köper nyckelfärdigt och behöver inte hämta slang och dylikt.
Kenneth Nilsson
kenneth.nilsson@skovde.se
Projektledare och Mättekniker fiber
Skövde kommun
Sektor Service
Skövde Stadsnät
541 83 Skövde
Tfn 0500-49 8605

2018-04-15
Styrelsen kommer att ha ett informationsmöte den 29 maj kl. 18.00. Plats: Frösve Församlingshem. Medverkar gör en representant från Skandinavisk kommunalteknik.

2018-03-22
Senaste nytt från styrelsen.

2018-03-15
Vi är just nu uppe in en intensiv period där röjning är klar och skotning pågår, grävning står för dörren precis enligt planering. Mer info kommer så fort vi kan.

2018-01-05
Den första fakturan från Säterbygdens VA Samfällighetsförening har skickats ut till berörda andelsägare.

2017-12-20
Registreringen av samfällighetsföreningen tar tid. Vi har ännu inte fått något organisationsnummer så vi kan skapa bankkonto till föreningen.

2017-12-02
Styrelsen informerar: Samfällighetsföreningen är bildad. Förbered er för inbetalning och utsättning av markeringar på egen tomt. Se mer här

2017-07-05
Lantmäteriet i Skövde kallar till anläggningsförrättning som ska äga rum den 5/9 kl 17.00

2017-05-09
Nu finns dokumenten från årsmötet på sidan Dokument
2017-04-20

Kallelse!
Årsmöte VABIS
Datum: 7 maj
Tid: 18.00
Plats: Altuna bygdegård, Ulvåker
Årsmöteshandlingar kommer läggas ut på VABIS hemsida www.vabis.se den 2 maj
 
Efter årsmötet ca kl:18.30 kommer ett informationsmöte ang det arbete styrelsen har gjort kring skaffandet av kommunalt vatten och avlopp samt fiber hållas.
Där kommer vi gå igenom:
* Läget- vart står vi just nu?
* Vad innebär ett bildande av samfällighetsförening?
* Ekonomi och betalningar
* Fiber
*Övriga frågor
Väl mött! /Styrelsen VABIS
 

2017-02-05
Ny uppdatering från styrelsemötet idag. Efter mycket arbete har det skett många framsteg. Styrelsen har bl.a beslutat att samarbeta med Skövde Stadsnät för fiber. Medlemmar från styrelsen kommer kontakta alla fastighetsägare och markägare för att delge information och inhämta underskrifter. Styrelsen har också påbörjat arbetet med inbjudan till årsmöte.
 

2016-11-01
Styrelsemöte med gräventreprenören Klas Wilsson (Klas Wilsson allfix). På mötet beslutas att styrelsemedlemmar och Klas går hela grävsträckan för att planera bästa väg att gräva på lördag den 5 nov.
På fredag den 4 nov kommer medlemmar från styrelsen träffa Alexander Spaak och Annika Holmén på Skövde kommun för att informera om hur långt arbetet har kommit och för att planera nästa steg.
 

2016-10-02
Den nya styrelsen arbetar aktivt för att grävningen av vårat vatten, avlopp och fiber ska starta så fort som möjligt. Styrelsen kommer uppdatera hemsidan med information löpande ju närmare målet vi kommer.