PATH

Kalender

2023-03-28 Årsmötet i Stöpenskolans matsal, kallelse kommer i brevlådan i vanlig ordning. Det bjuds på fika.
2022 vår/sommar: arbetsdag(ar)
2022-04-05: ordinarie årsmöte kl 18.00
2021-10-21: ordinarie årsmöte kl 18.00
2020-03-05: ordinarie årsmöte kl 18.00
2019-04-22: arbetsdag för andelsägare
2019-04-28: arbetsdag för andelsägare
2019 21 mars kl 18.00: ordinarie årsmöte
2019 januari: motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.
2018-10-18: kl. 18.00 Medlemsmöte i Stöpenskolans matsal.
2018-05-29: kl. 18.00 Informationsmöte och årsmöte i Frösve Församlingshem.
2017-05-07: Årsmöte