PATH

Nyanslutning

Policy för nyanslutning till Säterbygdens VA samfällighetsförening

  1. Ta kontakt med samfälligheten först och främst så att vi kan se över dina möjligheter samt våra rördimensioner och kapacitet. Logga in på www.vabis.se för att ta kontakt med oss via mail. Då når du alltid rätt person.
  2. Om samfälligheten beslutar att din fastighet ligger inom vårt serviceområde så kan du nu ringa Lantmäteriet i Skövde kommun och ansöka om en förrättning. Kontakta Daniel Strömvall, Skövde kommuns lantmäterichef på daniel.stromvall@skovde.se
  3. Samfälligheten har mallar för markupplåtelseavtal och röjningsavtal som vi själva använt oss utav, om detta skulle behövas.
  4. Gå in på www.skovde.se och använd e-tjänsten VA anmälan – här anmäler du att du vill ansluta dig till vår samfällighet.
  5. Kontakta jenny.jernmark@skovde.se på kommunens VA enhet och berätta läget och var i processen du är, i syftet att informera även VA enheten.
  6. Vill du även ha fiber så kan du nu kontakta Roger på Skövde Stadsnät. Fiber har vi sålt till Skövde stadsnät så fiber har inte samfälligheten hand om. Du kommer att få all info från kommunen.
  7. När din förrättning är klar och din anmälan är godkänd kan arbetet börja, du får anlita en kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan samt anlita entreprenör lämplig för jobbet. Entreprenören du anlitar måste arbeta enligt SKT (skandinavisk kommunalteknik standard) och ha fullgjort dess utbildning och vara godkänd av SKT att utföra deras projekteringar.
  8. Under resans gång bör fastighetsägaren underrätta styrelsen hur allt framskrider samt skriftligen vidarebefordra beslut, förrättning samt andra dokument som behövs för att säkerställa korrekt anslutning.
Detta är en guide som förhoppningsvis är till hjälp, framtagen av styrelsen som arbetade fram nyanläggningen av stammen, men alla fastigheter skiljer sig åt och vad som är nödvändigt för just din fastighet vet vi inte, samt att policys och tillvägagångssätt kan ändras med tid.

18.07.2018
Frida Waage
ordförande