PATH

Länkar

Service och underhåll:
Alltjänst i Lidköping tel:0702 25 83 69 kan ni ringa på 24/7, om det uppstår driftstörningar.
Att göra innan man felanmäler (pdf)
länk till serviceanvisningar (pdf)
Kontroll av avloppspump

Tillverkarens hemsida:

Skandinavisk kommunalteknik
broschyr om avloppspump och brunn