PATH

Länkar

Service och underhåll:
Alltjänst i Lidköping tel:0510-533100
Att göra innan man felanmäler (pdf)
länk till serviceanvisningar (pdf)
Kontroll av avloppspump

Tillverkarens hemsida:

Skandinavisk kommunalteknik
broschyr om avloppspump och brunn