VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Mötesprotokoll mm.

Kallelse till årsmöte 2022
bokslut 2021
Protokoll 2022

Kallelse till årsmöte 2021
Bokslut 2020
Kallelse till årsmöte 2020
Bokslut 2019
Dagordning 2020
Revisionsberättelse 2019
Årsmötesprotokoll 2020

Kallese till årsmöte 2019
Årsmöteshandlingar 2019 (pdf)
Dagordning Årsmöte 2019
Bokslut 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Dagordning årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Protokoll 2014-02-23
Protokoll 2014-01-26