PATH

Vatten, avlopp och fiber i Säter

Vabis

Säterbygdens VA samfällighetsförening förvaltar ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp i Säter/ Åkersäter.

PATH
En bild från senaste arbetsdag den 27 juni 2020
PATH

Årsmötet avklarat

Styrelsen ombesörjer byte av kretskort för avloppspumparna till ett modernare med fler inbyggda skydd.

Arbetsdag(ar) kommer att anordnas under våren/sommaren 2022

Kallese till årsmöte

Härmed kallas ni till årsmöte för Säterbygdens VA samfällighetsförenings verksamhetsår 2021

På mötet:
Sedvanliga årsmöteshandlingar, stadgeenliga val samt information om drift och underhåll.

Restriktionerna i samhället är släppta men vi uppmanar ändå till försiktighet och ber er hålla avstånd och inte sätta er för tätt.

Vi bjuder på "pandemianpassat" fika.

NÄR: Tisdag den 5:e April
TID: kl:18.00 (Fika från 17:45)
PLATS: Stöpenskolans matsal

Frågor av större karaktär eller motioner mailas till styrelsen senast den 27:e mars 2022 för beredning.

Mailadress: info@vabis.se

Väl mött!
/styrelsen

Här hittar du det senaste bokslutet
bokslut 2021

Styrelsen informerar

2022-03-10
bokslut 2021

2020-03-31
I SLA idag finns en artikel som berättar om vår samfällighet och dess arbete att skaffa VA till Säter och Åkersäter.

2019-09-30
I SLA idag finns en artikel om hur man kan undvika stopp i avloppet. Tag en vanlig PET-flaska och häll fettet från stekpannan i denna. Då flaskan blir full, släng den i den gröna soptunnan.

2019-06-16
Styrelsen kommer i början av juli månad att åka runt och läsa av vattenmätarna. Avläsningen sker med bluetooth så man behöver inte komma in i fastigheten för avläsningen.
Sedan kommer en vattenfaktura att skickas ut för första halvårets förbrukning.

2019-03-30
Årsmöteshandlingar 2019 (pdf 6,5 MB)

2019-03-28
Arbetsdagar 22/4 eller 28/4

2019-03-19
Skövde stadsnät -singelanslutning
Lägesrapport mars 2019
dagordning årsmöte 2019
verksamhetsberättelse 2018
revisionsberättelse 2018
bokslut 2018

kontakt och felsökning

2019-02-04
Varning
Om ni har blivit uppringda av en person som påstått att det är något fel med vattnet och avloppet och att man behöver få tillträde till huset, så är det försök till bedrägeri.
Blir det problem med vatten eller avlopp meddelar föreningen det på denna hemsida.

Kommande händelser

Årsmöte för 2022 äger rum den 5:e April om inte corona-restriktioner påverkar när mötet kan hållas.

Nya ämnen